Algemene Voorwaarden: dit zijn gehanteerde algemene voorwaarden van Slankzeeland, welke zijn gepubliceerd op de website van Slankzeeland: www.slankzeeland.nl

Begrippen:

BBB-lid: degene die lid is bij Slankzeeland.

Warmtecabine: een cabine die wordt verwarmd tot maximaal 50 graden en waarin oefeningen kunnen worden gedaan met weerstanden.
Cabineles: een individuele les of groepsles in de warmtecabine.

 1. Algemeen
  ✦Ieder BBB-lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van Slankzeeland. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Slankzeeland en een BBB-lid, is dit algemene reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Eventuele afwijkingen bij bedrijfscontracten zijn mogelijk.
  ✦De rechten uit hoofde van het abonnement zijn strikt persoonlijk.
  ✦ Slankzeeland behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, en tarieven te wijzigen.
  ✦ Slankzeeland behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of bij misbruik van de faciliteiten van BBB.
   De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden bij Slankzeeland. De gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
  ✦ De minimumleeftijd om bij Slankzeeland lid te kunnen worden is 15 jaar. Voor de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar moet een ouder het inschrijfformulier mee ondertekenen. 
 2. Plichten en verantwoordelijkheden van Slankzeeland
  ✦ Het verzorgen van de lessen gedurende de overeengekomen periode.
  3. Eigen risico en aansprakelijkheid
  ✦ Ieder lid traint op eigen risico.
  ✦ Slankzeeland is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het lid of de bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel die het lid voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
  ✦ Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door haar – aan de eigendommen van Slankzeeland – aangerichte schade.
 3. Abonnement en betaling
  ✦ Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgegeven, zullen de maandelijkse betalingen elke keer in de laatste week van de maand automatisch worden geïncasseerd.

✦ Strippenkaarten worden via een eenmalige incasso in de eerste week van de maand geïncasseerd of worden contant afgerekend.
✦ Het BBB-lid zorgt voor een probleemloze betaling van het abonnementsgeld en andere bedragen.
✦ Indien het abonnementsgeld/of enig ander verschuldigd bedrag niet kan worden geïncasseerd, stuurt Slankzeeland een betalingsherinnering.

✦ Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het inschrijfgeld of het abonnementsgeld.
✦Slankzeeland behoudt zich het recht voor jaarlijks in januari de tarieven te indexeren.
✦ Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend,

 1. Looptijd en uitschrijving
  ✦ Het Slankzeeland-abonnement wordt aangegaan voor de op het inschrijfformulier vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement.
  ✦ Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  ✦ Een contract kan alleen worden beëindigd door uitschrijving middels een mail naar info@slankzeeland.nl.
  ✦ Upgraden en downgraden mag altijd (met uitzondering van de strippenkaart 20 sessies) en kan via een mail naar info@slankzeeland.nl. Bij een mutatie blijft de oorspronkelijke inschrijfdatum behouden. Bij een downgrade naar een kortere termijn betaal je het cumulatieve verschil in maandtermijnen.
  ✦ Per zes maanden kan een abonnement één maand worden bevroren. Dit is altijd een volledige maand; in deze periode kan niet worden gesport. De incasso’s lopen gedurende de minimale looptijd door. Aan het eind van de looptijd volgt een inhaalperiode welke overeenkomt met de niet-genoten maanden.
  ✦ Een abonnement kan worden beëindigd op basis van een medische verklaring.
  ✦ De strippenkaart (20 trainingen) is 6 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd.
 2. Overdragen
  ✦ Het BBB-abonnement mag eenmalig worden overgedragen aan derden zolang er geen sprake is van betaalachterstanden of van een eerdere overdracht.
  ✦ Een persoon die een abonnement overneemt heeft geen recht op geld-terug-garantie of op andere acties betreffende het abonnement.
  ✦ Bij het overdragen van een abonnement start het nieuwe lid de dag volgend op de einddatum van het oude lid. Hierbij neemt het nieuwe lid de overgebleven minimale looptijd over.
 3. Kleding, schoenen en handdoek
  ✦ Het dragen van sportkleding & sokken is verplicht.
  ✦ Bij iedere activiteit is het gebruik van een handdoek verplicht.
 4. Drank, etenswaren en roken
  ✦ Slankzeeland is een rookvrije omgeving.
  9. Feestdagen en facilitaire werkzaamheden
  ✦ Slankzeeland behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen of op dagen waarop wordt verbouwd de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.
  ✦ Huisdieren zijn bij Slankzeeland verboden.
 5. Warmtecabines
  ✦ Voor het gebruik van een warmtecabine wordt een afspraak gemaakt.
  11. Afspraken, afzeggen en verzetten
  ✦ Bij BBB sport je op afspraak. Inplannen, afzeggen en verzetten kan telefonisch of in de studio.
  ✦ Als een les korter dan 12 uur voor aanvang wordt geannuleerd, vervalt deze les.
  12. Zwangerschap
  ✦ BBB is geschikt voor iedereen die zich lichamelijk goed genoeg voelt om de oefeningen van Slankzeeland te kunnen uitvoeren. Slankzeeland heeft speciale bewegings- en voedingsprogramma’s voor zwangere vrouwen. Wel adviseren wij je vooraf contact op te nemen met je huisarts en/of verloskundige/gynaecoloog, zodat je zonder bewaar kunt deelnemen.

✦ Als je zwanger bent wordt de warmte in de cabine aangepast naar 30 graden; we adviseren vrouwen die zwanger zijn om zonder cape te trainen. De temperatuur in de cabine moet altijd onder de 40 graden blijven.
✦ Bij zwangerschap kan, op basis van een medische verklaring, een abonnement voor langere tijd worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door.

Algemene voorwaarden

 1.  
 1. ik machtig Slankzeeland om periodiek een bedrag van €…….. van mijn SEPA:……………………………………………. met BIC code……………….af te schrijven; Slankzeeland, contactpersoon Manyee Wong, NL  96  RBRB 0931 1313 75 BICC RBRBNL21.
 2. Ik betaal de volledige contributie van de overeengekomen contractperiode eenmalig contant en ontvang een korting van 5% op de totaalsom
 1.  

 

Bij iedere aanmelding die u ons aanlevert krijgt 5% korting op volgend abonnement. (laat duidelijk weten dat zij of hij via u bij Slankzeeland is gekomen)

 

 

Ieder bbb-lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van Slankzeeland. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Slankzeeland en een bbb-lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Eventuele afwijking bij bedrijfscontracten is mogelijk

 

Slankzeeland kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fysieke en of psychische schade als gevolg van deelname aan alle activiteiten

 

Client(e) heeft kennis genomen van bovenstaande,                                         €……………………………contant betaald.

 

Naam:

 

Plaats:

 

Datum:

 

Handtekening voor akkoord:             Handtekening Slankzeeland: